Forum|Articles ()|Gallery|Calendar|Sponsors
 Active TopicsActive Topics Display List of Forum MembersMembers Search The ForumSearch HelpHelp
 RegisterRegister LoginLogin

None Mini Related Topics
 New Mini Society forum : None Mini Related Topics
Subject Topic: ประกันชั้น 3 พลัส หรือ ประกันชั้น 3 ธรรมดา เลือกทำปบบไหนดี? Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Dakanda
STAGE 1
STAGE 1
Avatar

Joined: 05 July 19
Online Status: Offline
Member Id.: 9781
Posts: 2
Posted: 09 Sep. 19 at 11:35 | IP 125.24.136.194 Quote Dakanda

อยากซื้อประกันรถ เพราะอยากได้ความปลอดภัย อยากได้ความคุ้มครองที่ประกันจะมอบให้ในยามฉุกเฉิน แต่ก็ติดปัญหาที่ว่าอยากประหยัดเงิน เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดี ถ้าต้องจ่ายเบี้ยประกันรถทุกๆปี แล้วเบี้ยประกันก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นอีกหรือเปล่า เพราะงั้นเราเลยมีตัวเลยในการทำประกันรถน้อยลง เหลือแต่ประกันรถชั้น 3 ธรรมดา กับ ประกันชั้น 3 พลัส มาถึงตรงนี้ เราควรเลือกทำประกันรถยนต์อันไหนดี? หากคุณมีปัญหานี้อยู่ เราได้ทำการเปรียบเทียบความคุ้มครองของทั้ง 2 แผนเอาไว้แล้ว


ประกันชั้น 3 แบบธรรมดา คุ้มครองอะไรบ้าง 
ประกันรถยนต์ชั้น 3 แบบธรรมดา เป็นประกันรถยนต์ที่เบี้ยถูกที่สุดในบรรดาประกันรถยนต์ ด้วยความที่เบี้ยประกันรถยนต์ถูกทำให้ความคุ้มครองของประกันรถป ระเภทนี้คุ้มครองเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันแต่อย่างใด 
ซึ่งประกันรถยนต์ประเภทนี้จะจ่ายส่วนต่างของประกันรถยนต์ พ.ร.บ. เรื่องค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมในเรื่องของความเสียหายรถยนต์ให้ต่างหาก ทั้งนี้ประกันชั้น 3 จะไม่คุ้มครอง

- ส่วนของภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บตก พายุลมแรง 
- ไม่คุ้มครองในกรณีเฉี่ยวชนที่ไม่มีคู่กรณี ดังนั้นหากเกิดเหตุถอยรถชนต้นไม้ ถอยรถชนเสา ชนประตู ซึ่งประกันรถจะไม่คุ้มครองในส่วนนี้ ผู้เอาประกันจะต้องเสียค่าเสียหายในส่วนนี้แทน

ประกันชั้น 3 พลัส คุ้มครองอะไรบ้าง 
ในส่วนของประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส ความคุ้มครองที่พัฒนามาจากประกันรถยนต์ชั้น 3 ซึ่งความคุ้มครองของแผนประกันประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นมาจากประกันร ถยนต์ชั้น 3 อีก อย่างเช่น 

- คุ้มครองทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน เรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและกรณที่เสียชีวิต 
- คุ้มครองรถยนต์คันที่เอาประกัน โดยทางประกันจะจ่ายตามวงเงินที่กำหนดในกรมธรรม์ เนื่องจากอุบัติเหตุรถชนแบบรถชนเท่านั้น 
- กรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์โดยรถยนต์คันที่เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวน 2,000 บาท หรือบางกรมธรรม์อาจเรียกเก็บเบี้ยเพิ่มขึ้น 

และนี้คือความคุ้มครองของประกันทั้ง ชั้น 3 แบบธรรมดา และประกันรถยนต์ชั้น 3 + ทั้งนี้การทำประกันรถยนต์ ให้ถูกใจเราต้องคิดให้ละเอียดว่าประกันแผนนี้เหมาะกับการขับขี่ เราหรือไม่ เหมาะกับรถยนต์ของเราหรือไม่ แล้วงบสำหรับจ่ายเบี้ยประกันเพียงพอหรือไม่ และที่สำคัญแผนประกันความคุ้มครองตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ ดังนั้นอย่าลืมพิจารณาแล้วเลือกซื้อประกันตามที่ตัวเองต้องการเ ลย 


Back to Top View Dakanda's Profile Search for other posts by Dakanda
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

facebook     MINI-TH     youtube

Forum  |  Articles (MINI-TH.)   |  Gallery   |  Calendar  |  Sponsors 

ติดต่อโฆษณา