Forum|Articles ()|Gallery|Calendar|Sponsors
 Active TopicsActive Topics Display List of Forum MembersMembers Search The ForumSearch HelpHelp
 RegisterRegister LoginLogin

None Mini Related Topics
 New Mini Society forum : None Mini Related Topics
Subject Topic: โอนรถไม่ใช่เรื่องยาก แค่คุณต้องเข้าใจ Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Dakanda
STAGE 1
STAGE 1
Avatar

Joined: 05 July 19
Online Status: Offline
Member Id.: 9781
Posts: 1
Posted: 05 July 19 at 15:59 | IP 184.82.130.2 Quote Dakanda

โอนรถ คืออะไร ใครสงสัย วันนี้มีคำตอบ! 

หลายคนที่มีรถยนต์ แล้วต้องการเปลี่ยนรถ หรือบางคนที่ซื้อรถมือสองจากคนอื่นมาอีกทีก็อยากทำเรื่องโอนรถย นต์ให้มันถูกต้อง ว่าแต่การโอนรถมันคืออะไรกัน แล้ววิธีการขั้นตอนการโอนรถต้องทำอย่างไร ต้องเสียค่าโอนรถยนต์เท่าไหร่ ว้นนี้เรามีคำตอบมาให้คุณแล้ว 


ทำความเข้าใจว่าการโอนรถคืออะไรกันก่อน 
อย่างแรกเลยเรามาทำความรู้จักกับการโอนรถยนต์กันก่อนเลยค่ะ การโอนรถยนต์ ก็คือ การโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จากเจ้าของคนเก่าไปยังเจ้าของคนใหม่ โดยการโอนรถยนต์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ 
  • มีการซื้อขายเปลี่ยนมือรถยนต์ 
  • เจ้าของรถยนต์เดิมเสียชีวิต หรือต้องการเปลี่ยนเจ้าของใหม่
โดยปกติแล้วการโอนรถตามกฎหมายที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนจะเป็นเฉ พาะกรณีโอนกรรมสิทธิ์ในรถและเป็นรถที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น ถึงจะสามารถโอนรถได้นั่นเอง 
ซึ่งวิธีการและขั้นตอนการโอนรถ มีดังนี้ 

 1. จะต้องนำรถยนต์ไปยื่นเรื่องติดต่อที่กรมการขนส่งทางบก ให้กรอกแบบคำขอโอนและรับโอนรถยนต์ และยื่นเอกสารที่ส่วนงานทะเบียนรถยนต์ 
2. นำรถเข้าตรวจสภาพ 
3. หลังจากตรวจสภาพเสร็จก็ถึงขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียม จ่ายภาษีรถยนต์ 
4. หลังจากนั้นก็รอรับใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เป็นอันเสร็จเรียบร้ อย 

รวมค่าโอนรถทั้งหมดที่เราต้องจ่าย 
1. ค่าคำขอ 5 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมโอน 100 บาท 
3. ค่าอากรแสตมป์ 500 บาทต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท เช่น หากเจ้าหน้าที่ประเมินราคารถยนต์ที่ 200,000 บาท เราก็ต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ 1,000 บาท 
4. ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท 
5. ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนจาด เก่า หรือชำรุด)

และนี่คือรายละเอียดข้อมูลของการโอนรถและ รายละเอียดค่าโอนรถยนต์ที่คุณต้องเสียก็ต่อเมื่อคุณต้องการโอนร ถนั่นเอง หากคุณมีข้อสงสัย หรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้ามาที่ rabbit finance เลยค่ะ Edited by Dakanda on 05 July 19 at 16:05
Back to Top View Dakanda's Profile Search for other posts by Dakanda
 
stunning88
STAGE 1
STAGE 1


Joined: 15 July 19
Online Status: Offline
Member Id.: 9784
Posts: 5
Posted: 28 Aug. 20 at 21:55 | IP 49.228.10.37 Quote stunning88

ถ้ากรณีที่เจ้าของเดิมเสียชีวิต แต่ไม่ได้โอนเปลี่ยน จะมีปัญหาเรื่องต่อทะเบียนหรือเปล่าคะ 
และพรบ.จะยังคุ้มครองผู้ใช้รถอยู่หรือเปล่า 


ส่งเสริมให้คุณหันมาใส่ใจการบริโภคหรือเลี่ยงน้ำตาล
เพื่อลดการสะสมของไขมันส่วนเกิน ไม่เสี่ยงเป็นโรคอ้วน
 

Back to Top View stunning88's Profile Search for other posts by stunning88
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

facebook     MINI-TH     youtube

Forum  |  Articles (MINI-TH.)   |  Gallery   |  Calendar  |  Sponsors 

ติดต่อโฆษณา