Forum|Articles ()|Gallery|Calendar|Sponsors
 Active TopicsActive Topics Display List of Forum MembersMembers Search The ForumSearch HelpHelp
 RegisterRegister LoginLogin

None Mini Related Topics
 New Mini Society forum : None Mini Related Topics
Subject Topic: ประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทคุ้มครองแตกต่างกันยังไง Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
DigitalKnowledg
STAGE 1
STAGE 1


Joined: 25 Jan. 19
Online Status: Offline
Member Id.: 9738
Posts: 6
Posted: 26 Feb. 19 at 16:31 | IP 223.27.244.49 Quote DigitalKnowledg

ประกันรถยนต์มีกี่ประเภท? แล้วแต่ละประเภทคุ้มครองแตกต่างกันยังไง? เราเชื่อว่าใครหลายคนที่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์อาจตั้งคำถาม นี้กับตัวเอง จริงๆ แล้วในบ้านเรามีการแบ่งประกันภัยรถยนต์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น3+ และประกันชั้น 3 ซึ่งตัวเลขที่กำกับไว้ด้านหลังมีไว้เพื่อระบุความแตกต่างของประ กันแต่ละประเภท ว่าแต่ประกันทั้งหมดนี้มีจุดไหนที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้าง แล้วประกันประเภทไหนเหมาะกับเรามากที่สุด เดียววันนี้จะขออาสาพาทุกคนไปเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดกัน

ประกันชั้น 1

เป็นประกันที่มีความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดในบรรดาประกันภัยรถยนต์ทุกชั้น ทั้งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี โดยในกรณีแรกผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองมีตั้งแต่ผู้ถือประกั น คู่กรณี และบุคคลที่ 3 ทั้งในสถานการณ์ที่คนผิดเป็นตัวผู้ขับขี่เองหรือคู่กรณี ส่วนในกรณีที่สองบริษัทประกันจะมอบความคุ้มครองให้อีกเช่นกันใน กรณีเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือไปจากการชนกันของยานพาหนะ เช่น การขับรถชนประตู รั้ว หรือกระถางต้นไม้ นอกจากนี้ความคุ้มครองของประกันชั้น 1 ยังรวมไปถึงการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอย่างรถหายหรือรถไ ฟไหม้ ดังนั้นประกันประเภทนี้จึงเหมาะกับผู้ขับขี่ที่เป็นมือใหม่และร ถที่ใช้งานอย่างเป็นประจำทุกวัน

 ประกันชั้น 2+

 ประกันชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประกันชั้น 1 แต่มีข้อแตกต่างกันตรงที่ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ ผู้ขับขี่ไม่สามารถเรียกเคลมได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบ ัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชนกันของยานพาหนะทางบก แต่สำหรับอุบัติเหตุที่มีมีคู่กรณีหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้และน้ำ ท่วม ประกันชั้น 2+ ยังคงให้ความคุ้มครองเหมือนประกันชั้น 1 ทุกประการ ดังนั้นประกันชั้น 2+ จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการทำประกันชั้น 1 แต่ติดเงื่อนไขในเรื่องอายุรถเกิน 7 ปี และผู้ที่อยากได้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมแต่เฉพาะในกรณีที่เก ิดอุบัติจากการชนกันเท่านั้น

ประกันชั้น 3+

มาต่อกันที่ประกันชั้น 3+ ประกันรถยนต์ประเภทนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายของทรัพย ์สินคู่กรณีและความเสียหายของผู้ขับขี่เท่านั้น ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ทั่วไป รวมไปถึงกรณีไฟไหม้และรถหาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประกันชั้น 3+ เหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป และผู้มีความชำนาญในการขับขี่

ประกันชั้น 3

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่โดยมีคู่กรณี ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะคุ้มครองเพียงความเสียหายของคู่กรณี เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่คุ้มครองรถของผู้เอาประกัน นอกจากนี้หากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณีหรือเกิดเหตุการณ์อย ่างไฟไหม้และรถหาย ผู้ถือประกันชั้น 3 จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรณีดังกล่าว ดังนั้นผู้ที่สนใจทำประกันรถยนต์ประเภทนี้จะต้องมีความชำนาญในก ารขับขี่พอสมควรและพร้อมรับความเสี่ยงในการออกค่าเสียหายเองเมื ่อเกิดอุบัติเหตุ


เป็นยังไงกันบ้างกับข้อมูลที่เราได้พูดถึงว่าด้วยเรื่องความแตก ต่างของประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท ทั้งนี้เราอยากจะฝากบอกทุกคนที่กำลังสนใจซื้อประกันรถยนต์ให้ลอ งศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์แต่ละเจ้าให้ดีก่อนการตัดสินใจซื้อ รวมไปถึงประเมิณพฤติกรรมการขับรถของตัวเองและสภาพแวดล้อมเพื่อใ ห้ได้ประกันภัยรถรถยนต์ที่ตรงใจตัวเองมากที่สุด

Back to Top View DigitalKnowledg's Profile Search for other posts by DigitalKnowledg
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

facebook     MINI-TH     youtube

Forum  |  Articles (MINI-TH.)   |  Gallery   |  Calendar  |  Sponsors 

ติดต่อโฆษณา