WWW.NEWMINISOCIETY.COM  

Forum  |  Articles   |  Event  |  Gallery   |  Calendar  |  Sponsors 


EVENT

ทริปย่อย: วันเดียวเที่ยวนครปฐม วันที่ 18 ธ.ค. 48ภาพประกอบจาก www.nakornpathom.com


  ทริปย่อย: วันเดียวเที่ยวนครปฐม วันที่ 18 ธ.ค. 48
  เราจะไปเที่ยวที่จังหวัดนครปฐม โดยจะไป ไหว้พระที่วัดไร่ขิง ซื้อของตลาดน้ำดอนหวาย ไหว้พระที่พระปฐมเจดีย์ เที่ยวพระราชวังสนามจันทร์
  กำหนดการคือ

  วันที่ 18 ธ.ค. 48 (อาทิตย์)
  9.00 เจอกันที่ ปั้ม PTT ดินแดงที่เดิมครับ
  9.30 ออกเดินทางไปนครปฐม
  11.00 วัดไร่ขิง ไปไหว้พระ ให้อาหารปลา และแวะตลาดน้ำดอนหวาย ซื้อของ
  12.00 ทานข้าว ริมแม่น้ำที่ สวนสามพราน
  13.30 ออกเดินทางไปไปไหว้พระที่ พระปฐมเจดีย์
  15.00 ออกเดินทางไปยังพระราชวังสนามจันทร์
  16.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ ไปล้างรถ ที่ไหนสักแห่ง และก็ทานอาหารค่ำ หรือแยกย้ายกันกลับบ้านครับ

  ท่านใดสนใจคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนได้เลยรับ


Forum  |  Articles   |  Event  |  Gallery   |  Calendar  |  Sponsors